Molzna krava in tlačani

Prišel pa je čas, da tisti, ki želimo boljšo družbeno skupnost za vse njene člane to tudi storimo, brez dosedanjih zavoženih političnih obrazov ali podobnih bleferjev in izkoriščevalcev lastnega naroda ter začnemo graditi prihodnost Slovenije na državljanih, civilni družbi in nevladnih organizacijah, ki bodo enakovredno zastopane v trialogu treh stebrov!

Preberi več… Preberi več…

Pobuda za posvet in sodelovanje

Predlog za posvet in reševanja problematike upravljanja voda v Zg. Savinjski dolini

Pobuda Savinjskega gozdarskega društva

Gozdarji oz. Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje in Zavod za gozdove OE Nazarje dajeta pobudo, da v začetku naslednjega leta v Zgornjesavinjski dolini organiziramo JAVNI POSVET ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI ZGORNJESAVINJSKE DOLINE na katerem bi ustrezne pristojne institucije podale poročilo o v preteklih letih izvedenih ukrepih ter program (prioritete in časovno dinamiko izvajanj) del, ki se bodo izvajala v naslednjih letih.
Preberi več… Preberi več…

Zelena delovna mesta

Zelena delovna mesta: dobre prakse, Katalog 2014

Zelena delovna mesta (ZDM) so vroča politična tema, ki so našla pot v krovne politične dokumente Evropske unije. Ustvarjanje ZDM je prepoznano kot ena od nosilnih strategij za doseganje ambicioznih ciljev do leta 2020 :
75 % odstotne stopnje zaposlenosti žensk in moških v starostni skupini 20–64 let ter istočasne podpore doseganju
ciljev na področju inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti in podnebja/energije, ki naj bi pripeljali do
pametnega, trajnostnega in vključujočega gospodarstva EU.

Preberi več… Preberi več…