Uredba o varstvu osebnih podatkov

SPOT svetovanje Savinjska pripravlja delavnico na temo »Kaj prinaša Uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR)«

Kdaj: 24. 5. 2018, ob 9.00 uri

Kje: Spodnja dvorana Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah

Sama delavnica je namenjena tako podjetnikom, zaposlenim v podjetjih ter vsem tistim, ki pri svojem delu prihajajo v stik z osebnimi podatki in morajo biti seznanjeni z načini obdelave ter pravicami posameznikov, na katere se nanašajo podatki. Delavnica je namenjena tudi vsem tistim, ki bodo opravljali naloge pooblaščenca znotraj organizacij.Preberi več…

Mreža NVO savinjske regije

KAJ JE MREŽA NVO?

Osnovni namen mreže je povezovanje, spodbujanje civilnega dialoga in usklajevanje nevladnih organizacij v vseh enaintridesetih občinah Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vransko, Vojnik, Zreče in Žalec).

Članice mreže so vse zainteresirane nevladne organizacije s sedežem v Savinjski regiji.  Mreža zagotavlja sodelovanje med NVO na regionalni ravni, ažuren in kakovosten pretok informacij ter krepitev vključevanja NVO v procese odločanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Preberi več…

Vizija(e) digitalne družbe v Sloveniji

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)

v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, socialnimi podjetji in skupnostmi na področju digitalne družbe ter informacijsko-komunikacijskih tehnologij lepo vabi na 4. Dan vključujoče informacijske družbe 2018

»Vizija(e) digitalne družbe v Sloveniji«,

ki bo potekal v četrtek, 17. maja, od 16. do 19. ure v Galeriji Kapelica, Kersnikova 4, Ljubljana.Preberi več…

Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018.

Namen razpisa je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.

Preberi več…

Učne delavnice za najtežje zaposljive

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so potrdili začetek izvajanja programa “Učne delavnice”. Ta je namenjen informiranju, motiviranju in podpori pri vključevanju brezposelnih oseb v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva. V program naj bi se vključilo tisoč oseb iz najbolj ranljive in najtežje zaposljive skupine brezposelnih. Sem spadajo dolgotrajno brezposelni, starejši od 55 let, osebe z nižjo izobrazbo in invalidi.

Kaj bodo prinesle Učne delavnice?

Učne delavnice bodo spodbujale subvencionirano zaposlovanje v zaposlitvenih centrih, socialnih ali invalidskih podjetjih oziroma pri vseh ostalih upravičenih delodajalcih. Pospešile bodo tudi zaposlovanje v že obstoječih socialnih podjetjih z namenom socialne, poklicne in delovne rehabilitacije ter integracije brezposelnih oseb. Že poznate spremembe delovnopravne zakonodaje, ki posega tudi na področje brezposelnosti?

Preberi več…