Prvi razpršeni hotel

Prvi razpršeni hotel v Sloveniji

Slovenske Konjice, 15. decembra – Kooperativa Konjice je v Slovenskih Konjicah odprla prostore prvega razpršenega hotela v Sloveniji, ki za zdaj v obnovljenem dvorcu Trebnik ponuja šest dvoposteljnih sob, še pet s 17 ležišči jih ponujajo na bližnjem Ranču Dravinja.

Preberi več…

Javno delo 2017

Javno povabilo za izbor programov javnih del 2017

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Preberi več…

Javni razpis za so.p.

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ

ZA ZAGON SOCIALNIH PODJETIJ IN MLADINSKIH ZADRUG

V LETIH 2016-2018

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi:

Preberi več…

Svet za socialno podjetništvo

Svet za socialno podjetništvo v spremenjeni sestavi

Ustanovitev Sveta za socialno podjetništvo (svet), njegovo sestavo ter imenovanje predstavnikov v svet določata prvi odstavek 7. člena in tretji odstavek 48. člena Zakona o socialnem podjetništvu (zakon).

Preberi več…