Vizija(e) digitalne družbe v Sloveniji

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)

v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, socialnimi podjetji in skupnostmi na področju digitalne družbe ter informacijsko-komunikacijskih tehnologij lepo vabi na 4. Dan vključujoče informacijske družbe 2018

»Vizija(e) digitalne družbe v Sloveniji«,

ki bo potekal v četrtek, 17. maja, od 16. do 19. ure v Galeriji Kapelica, Kersnikova 4, Ljubljana.Preberi več…

Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018.

Namen razpisa je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.

Preberi več…

Učne delavnice za najtežje zaposljive

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so potrdili začetek izvajanja programa “Učne delavnice”. Ta je namenjen informiranju, motiviranju in podpori pri vključevanju brezposelnih oseb v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva. V program naj bi se vključilo tisoč oseb iz najbolj ranljive in najtežje zaposljive skupine brezposelnih. Sem spadajo dolgotrajno brezposelni, starejši od 55 let, osebe z nižjo izobrazbo in invalidi.

Kaj bodo prinesle Učne delavnice?

Učne delavnice bodo spodbujale subvencionirano zaposlovanje v zaposlitvenih centrih, socialnih ali invalidskih podjetjih oziroma pri vseh ostalih upravičenih delodajalcih. Pospešile bodo tudi zaposlovanje v že obstoječih socialnih podjetjih z namenom socialne, poklicne in delovne rehabilitacije ter integracije brezposelnih oseb. Že poznate spremembe delovnopravne zakonodaje, ki posega tudi na področje brezposelnosti?

Preberi več…

Vabilo

na 10. skupščino Združenja Socialna ekonomija Slovenije

 Spoštovani,

na podlagi sklepa št. 8/8 k 6. točki dnevnega reda zapisnika 8. skupščine ter drugega stavka 4. točke 12. člena statuta sklicujem 10. skupščino Združenja Socialna ekonomija Slovenije, ki bo potekala dne, 14.3.2018, ob 15.30 uri v Študentskem kampusu, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, v zeleni čitalnici v prvem nadstropju rdeče stavbe (na voljo so parkirna mesta).

Preberi več…

Usposabljanje mladih

Mladinski managerji

Osnovne informacije in pomen usposabljanja

Usposabljanje za menedžerje je namenjeno tistim, ki opravljajo vodstvene vloge v mladinskih organizacijah ali se na to vlogo šele pripravljajo. Vodstvena vloga ne pomeni nujno ožjega vodstva v organizaciji, lahko gre tudi za vodenje lokalne enote ali druge delovne skupine. Usposabljanje bo potekalo od četrtka, 25. januarja, do nedelje, 28. januarja 2018 (z začetkom v četrtek zjutraj in zaključkom v nedeljo z vrednotenjem po kosilu). Lokacija usposabljanja bo sporočena naknadno.

Preberi več…