Projektni tim OP

Stran je v pripravi,….oblikujejo se razvojni timi za različna področja delovanja NVO!