Svet za socialno podjetništvo

Svet za socialno podjetništvo v spremenjeni sestavi

Ustanovitev Sveta za socialno podjetništvo (svet), njegovo sestavo ter imenovanje predstavnikov v svet določata prvi odstavek 7. člena in tretji odstavek 48. člena Zakona o socialnem podjetništvu (zakon).

Z vnovično spremembo Zakona o Vladi Republike Slovenije so se nekatera ministrstva ponovno preoblikovala s premestitvijo delovnih področij ter z nastankom Službe Vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko. Poleg tega je skladno z 20. členom Zakona o socialnem podjetništvu 18. februarja 2014 prenehalo članstvo v svetu predstavniku socialnih podjetij, zato se imenuje nov predstavnik.

Vlada RS je na redni seji razrešila nekatere članice in člane Sveta za socialno podjetništvo in imenovala nove.

Po imenovanju novih predstavnikov Svet za socialno podjetništvo pri Vladi RS deluje v naslednji sestavi:

a) predstavniki ministrstev:

 • Aleš Cantarutti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Jurij Mezek, Ministrstvo za javno upravo
 • Andrej Potočnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Peter Pogačar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • dr. Darja Piciga, Ministrstvo za okolje in prostor
 • mag. Tatjana Colnar, Ministrstvo za infrastrukturo
 • Tina Teržan, Ministrstvo za pravosodje
 • Simona Poljanšek, Ministrstvo za finance
 • Maja Krušič Šega, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Nina Pirnat, Ministrstvo za zdravje
 • Metka Šošterič, Ministrstvo za kulturo
 • Julka Pečnik, Ministrstvo za obrambo
 • mag. Nataša Adlešič Barba, Ministrstvo za zunanje zadeve

b) predstavnik službe vlade:

      • Marko Hren, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

c) predstavnika socialnih podjetij

 • Mojca Žganec Metelko, KNOF Zavod za kreativni razvoj Sevnica so.p.:
 • Nika Galič, BRINJEVKA, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d. o. o., so. p

d) predstavnik socialnih partnerjev:

       • Goran Lukić, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

e) predstavnica strokovnih institucij:

       • Romana Zidar, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani.

Vir (tukaj)

 “Razvojni center”

Razvojni center KOSOP

KoSoP, so.p., Mozirje

Posted in nevladne org., podjetništvo, razvoj, Uncategorized.