Zdrava družba in Ljudska lista

CIVILNA DRUŽBA IN PRENOVA OBLASTI ?

V vrstah vseh nas, ki želimo spremeniti obstoječo nedemokratično oblast in postaviti na družbeno najbolj odgovorne naloge za ljudstvo, srčne, odgovorne, osebno dozorele, strokovne kadre.

Osebna odgovornost in moralno-etična zrelost morata postati temelj za tvorno sodelovanja in ne le soliranja!

je vsebina skupne razvojne platforme in vizija razvoja ter kadrovski kriteriji neparlamentarnih gibanj in družbenih skupin sploh niso jasni ali za javnost premalo transparentni in razumljivi! Primer samo načelnih, povsem nedodelanih kriterijev za kandidata v DZRS:

“Kakšne kandidatke in kandidate iščemo za našo Ljudsko listo? ”

Odgovor je relativno enostaven – takšne, kakršne si želimo imeti za naše poslanke in poslance v Državnem zboru.” Med nami je mnogo verodostojnih in častivrednih posameznic in posameznikov, ki niso bili nikoli del nacionalnih režimskih politik in niso sodelovali pri 30 letnem uničevanju naše države v škodo ljudstva in v korist elit (političnih in kapitalskih).

Tega imamo dokončno dovolj, kajti ogrozili so tudi prihodnost naših otrok – in to nam sedaj narekuje udeležbo na državnozborskih volitvah. To je naša skupna naloga – tistih, ki so pripravljeni aktivno nestrankarsko sodelovati pri vodenju države v korist vseh državljank in državljanov, kakor tudi vseh ostalih, da jih pri tem odločno podpremo in tokrat oddamo svoj volilni glas za temeljito prenovo naše države v

“ZDRAVO DRUŽBO in LJUDSKO LISTO!”

Vir: https://www.ljudskalista.si/?

Volitve v državni zbor, ki bodo v nedeljo 24. aprila!

Roki za volilna opravila bodo začeli teči 14. februarja, ko bo že mogoče vložiti kandidature in jih bo volilna komisija zbirala vse do 24. marca

Stranke morajo do 1.3.2022, (najmanj 45 dni pred volitvami) odpreti posebne transakcijske račune za sredstva, ki bodo porabljena v namen predvolilne kampanje.

Posted in Uncategorized.

Dodaj odgovor