Kolegij

Kolegij je izvršilno telo Sveta za razvoj NVO ZSD in ga sestavljajo izvoljeni ter imenovani predstavniki NVO iz ZSD v RRS SR in njegovih delovnih odborih!

Predstavniki NVO iz ZSD pri RRS SR in Svetu za razvoj NVO SR so:

1. Alojz GLUK
2. Roman ČRETNIK
3. Toni RIFELJ
4, Katarina HRIBERŠEK
5. Srečko PRISLAN