Odbor za gospodarstvo dejavnost

Odbor sveta za področje storitev in gospodarske dejavnosti sestavljajo imenovani predstavniki NVO iz ZSD v delovne odboru za gospodarstvo, turizem in konkurenčnost pri RRS SR ter predstavniki NVO s tega področja v ZSD!

Predstavnik NVO iz ZSD je g. Toni RIFELJ, predsednik DU Gornji Grad, ki je tudi koordinator odbora za storitve in gospodarstvo pri Svetu za razvoj NVO Savinjske regije.