Svet za razvoj

Svet za razvoj NVO Zg. Savinjske doline je predstavniško in koordinacijsko telo vseh izvoljenih in imenovanih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih združenj v Zg. Savinjski dolini. V Svetu predstavniki NVO delujejo v treh delovnih odborih in zastopajo interese članov društev, civilnih iniciativ in ostalih zainteresiranih za sodelovanje na področju organizirane civilne družbe in nevladnega sektorja Zg, Savinjske doline.