Odbor za družbeno dejavnost

Odbor sveta za področje družbenih dejavnosti sestavljajo imenovani predstavniki NVO iz ZSD v delovne odboru za družbene dejavnosti in človeške vire in predstavniki NVO s tega področja v ZSD!

Predstavnik NVO iz ZSD je g. Roman ČRETNIK dir. zavoda Zlata leta iz Mozirja, ki je hkrati tudi koordinator odbora za družbeno dejavnost in človeške vire pri Svetu za razvoj NVO Savinjske regije.