Erazmus+ “Mladi v akciji”

Vse informacije podane v publikaciji Brošura – Erazmus+ Mladi v akciji (v nadaljevanju) so zgolj informativnega značaja in so predstavljene z namenom seznanjanja o obstoju programa ERASMUS+, predvsem pa možnostih, ki jih ponuja področje MLADINE za aktivno sodelovanje mladih – znotraj programa ERASMUS+.

Preberi več…

Podporni center za mlade Vzhodne Evrope

Še posebej so izpostavljene tiste priložnosti, ki jih upravljajo nacionalne agencije oziroma zanje obstaja največ interesa ali s svojim finančnim potencialom omogočajo največ možnosti za pridobitev podpore iz programa ERASMUS+.

Prijaviteljem svetujemo, da si pred pripravo predloga projekta, s katerim bi se želeli potegovati za vstop v program in s tem dodelitev finančne podpore iz programa, preberejo tudi VODNIK PO PROGRAMU, veljaven za posamezno leto, ki natančno in podrobno določa pogoje za vključitev, merila za sprejem v program ter obveznosti upravičencev, katerih projekti so sprejeti v program.

Priporočamo tudi udeležbo na delavnicah za prijavitelje pred posameznim prijavnim rokom in spremljanje elektronskih novic zavoda MOVIT.

Več informacij v Brošuri Erazmus MVA (mladi v akciji)!

Pregled najpomembnejših informacij o mladinskem področju programa Erazmus+, oz. za delovanje mladih lahko najdete na spletni strani MOVIT, ki je nacionalna agencija programa Erasmus+ za področje mladine.

Smo ali nismo – v AKCIJI!!!!

Posted in Uncategorized.