Razvoj zadrug

Ustanavljanje novih zadrug ali kooperativ

Delavske zadruge

Najbolj boleča posledica gospodarske krize je zagotovo naraščajoča brezposelnost. Zaradi številnih poskusov tajkunskih prevzemov podjetij, nerazsodnega investiranja v nepremičninski trg in različnih finančnih špekulacij je veliko podjetij v Sloveniji končalo v stečajih ali v lasti bank, ki so sredstva za financiranje menedžerska odkupov varovala z zastavo hipotek nad lastništvom podjetij. Številna podjetja v zadnjih treh letih so in žal številna očitno še bodo, končala v stečajih. In to navkljub temu, da poslujejo pozitivno oz. da obstaja trg za vsaj dele njihovih programov. V situaciji, ko država ne najde pravih odgovorov na nenehno izgubljanje delovnih mest, postajajo lokalne skupnosti vse bolj odprte za iskanje drugačnih in bolj učinkovitih načinov reševanja brezposelnosti. Ustanavljanje novih delavskih zadrug je pristop, ki lahko v Sloveniji prepreči popolno ukinjanje zrelih industrij ter v njih akumuliranega znanja in blagovnih znamk, omogoči samozaposlovanje brezposelnih delavcev tudi iz najbolj ranljivih skupin na trgu dela, kot so mladi iskalci prve zaposlitve in starejši brezposelni.

Preberi več…

Krožno gospodarstvo

Konferenca o krožnem gospodarstvu!

Vabljeni na Konferenco o krožnem gospodarstvu, ki jo 3. novembra 2015 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju organiziramo Ekologi brez meja v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Preberi več…

Poplavna varnost ZSD

Obisk pri ministrici Ireni Majcen na MOP v Ljubljani!

Včeraj (20.10.2015) je v Ljubljani na Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) z ministrico Ireno Majcen in njeno ožjo ekipo direktorata za vode potekal sestanek naše Civilne iniciative za izboljšanje poplavne varnosti Zgornjesavinjske doline (v nadaljevanju ZSD), ki jo na pobudo Savinjskega gozdarskega društva od ustanovitve v februarju 2015 sestavljamo zainteresirani posamezniki civilne javnosti ter predstavniki (župani/županja) vseh občin Zgornjesavinjske doline.
Preberi več…

Socialno podjetništvo in FSP

Forum socialnega podjetništva in prenovljena spletna stran

Spoštovani!

Pred vami je vsebinsko in oblikovno prenovljena spletna stran Slovenskega foruma socialnega podjetništva www.fsp.si, s katero vas želimo informirati o najnovejših dogodkih in aktivnostih na področju socialne ekonomije in socialnega podjetništva. Na spletni strani boste našli aktualne podatke o vseh registriranih socialnih podjetjih v Sloveniji.
Preberi več…

Javni poziv in povabilo


Pozdravljeni partnerji (društva, zavodi, fundacije,…)
Zgornje Savinjske doline!

Obveščamo vas, da nas je Območna obrtno – podjetniška zbornica Mozirje z e-pošto obvestila in zaprosila, da preko svoje baze e-naslovov NVO in speltnih strani, obvestimo o možnosti enakopravnega sodelovanja v Razvojnem partnerstvu Zgornje Savinjske doline (ZSD) nevladnih organizacij v Lokalni akcijski skupini (LAS) pri razvoju ZSD (2014-2020).
Preberi več…