Posvet za hrano

Za Slovenijo brez zavržene hrane – kako naprej?

Konec leta 2015 je Evropska komisija sprejela nov sveženj o krožnem gospodarstvu. Med ključnimi ukrepi, ki jih bo Komisija izvedla še v tem mandatu, so tudi ukrepi za zmanjšanje živilskih odpadkov s ciljem do leta 2030 prepoloviti količino živilskih odpadkov. Vlada Republike Slovenije v sodelovanju z organizacijami Food for Life, Ekologi brez meja in platformo SLOGA organizira posvet: Za Slovenijo brez zavržene hrane – kako naprej?.

Preberi več…

Izobraževanje !


Zadružna akademija 2016

Zadružna zveza Slovenije pripravlja za svoje članice v zimskih mesecih program izobraževanj za člane organov upravljanja in zaposlene v zadrugah. Vabimo vas na izobraževanja iz splošnih zadružnih tem, ki zajemamo tri sklope:

Preberi več…

Mikro-krediti za so.p.

Mikro-krediti Slovenskega podjetniškega sklada!

Ljubljana, 31. decembra 2015 – Ministrstvo za gospodarski razvoj bo v začetku leta 2016 z alokacijo neporabljenih sredstev iz prejšnje finančne perspektive na Slovenski podjetniški sklad razpisalo sredstva za mikro-kredite za socialna podjetja in zadruge. S tem bo omogočilo razvoj tega sektorja, ki v Evropi ustvari skoraj 8 % BDP, v Sloveniji pa komaj 0,7 %.

Preberi več…

Javni razpis

Javna razpisa s področja sociale in družine

Ministrstvo je v petek, 11. 12. 2015, objavilo dva javna razpisa: Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016 in Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017.

Preberi več…

EU naložbe

Kohezijska politika je glavna naložbena politika EU

Kohezijska politika je namenjena vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov. Kohezijska politika podpira evropsko solidarnost, saj je večji del sredstev namenjen manj razvitim evropskim državam in regijam, da bi čim prej dohitele ostale ter da bi se zmanjšala gospodarska, socialna in teritorialna neskladja, ki še vedno obstajajo v EU.

Preberi več…