Javno delo 2018

Javno povabilo 

je objavljeno na spletni stran ZRSZ  24. 10. 2017. 

Za izvajanje programov javnih del je na voljo 25 milijonov EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. 

V programe bomo vključili predvidoma 4.500 dolgotrajno brezposelnih.

Na javnem povabilu izbiramo programe na področjih iz Kataloga programov javnih del: 1 – kmetijstvo, 2 – vzgoja in izobraževanje, 3 – okolje in prostor, 4 – kultura, 5 – socialno varstvo in 6 – drugi programi javnih del.


Katalog programov javnih del za leto 2018

Katalog je samostojen dokument, ki določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja programov, ki so lahko predmet ponudbe, oddane na javno povabilo. Vse dopolnitve ali spremembe Kataloga bodo sproti objavljene in bodo pričele veljati z dnem objavena spletni strani.

Katalog programov javnih del za leto 2018 (objavljen: 24. 10. 2018)
Javna dela izvajamo že več kot 25 let. V tem času so se precej spreminjale razmere na trgu dela in možnosti za vključevanje brezposelnih v programe.

Letos smo zaradi gospodarskega okrevanja priča večjemu zaposlovanju in s tem zmanjševanju števila brezposelnih, kar pomeni, da se spreminja struktura brezposelnosti.

Povečuje se delež dolgotrajno brezposelnih, med njimi je kar 30.000 izrazito dolgotrajno brezposelnih (dve leti in več), starejših od 55 let (več kot 14.000), oseb z nižjo izobrazbo (več kot 15.000) in invalidov (več kot 12.000). Pogosto so to brezposelni, ki so hkrati starejši in nižje izobraženi in imajo tudi različne omejitve za zaposlitev. To so najtežje zaposljive osebe in hkrati ciljne skupine za vključitev v javna dela.

Z javnim povabilom za izbor programov javnih del za leto 2018 bomo spodbujali reševanje brezposelnosti v sodelovanju z vašimi lokalnimi skupnostmi, kjer osebe živijo, in neprofitnimi delodajalci. Slednji oblikujete programe javnih del, ki so v javnem interesu in so primerni za zaposlitev težje zaposljivih.

Vsako leto je na javno povabilo prijavljenih več programov javnih del, kot jih lahko financira država. Tudi letos pa računamo na izvajalce, ki ste družbeno odgovorni in boste dali priložnost brezposelnim, ki jim je treba posvetiti veliko pozornosti ter zagotoviti dodatno pomoč in usposabljanje, da bodo lahko uspešni pri delu.

Udeleženci javnih del so z delom in odnosom izvajalcev v veliki večini zelo zadovoljni. Kljub strukturi vključitev ugotavljamo, da se po zaključku javnih del zaposli kar okrog 30 % udeležencev.

Verjamemo, da bodo ob dobrem sodelovanju vseh deležnikov javna dela še naprej tako uspešen ukrep aktivne politike zaposlovanja. Vir (tukaj)

Posted in Uncategorized.

Dodaj odgovor