Na Celjski sejem

Menjava SEMEN in ZNANJA 

Na Celjski sejem – Altermed Celje, Modra dvorana, 11. marca 2016

Kako si lahko priskrbimo hrano in dobrine? Kakšni so potenciali eko industrijske konoplje, lanu, volne in drugih naravnih materialov, kako je s predelavo? Kako lahko ustvarjamo inovativne izdelke in storitve v krogotoku trajnostnega bio gospodarstva?
Predstavitev nogavic iz industrijske konoplje, odgovori na vprašanje, zakaj je bolje uporabljati naravne materiale. Kako naj se organiziramo in povežemo, da bomo lahko v Sloveniji ustvarili več delovnih mest? Izmenjevalnica semen in cepičev starih sort sadnih dreves ter sodelujočih v Štafeti semen. Izmenjevalnica znanja na področju pridelave in predelave industrijske konoplje ter v zvezi s tem možnosti organiziranja v zadrugah in socialnih podjetij za nova delovna mesta.

PROGRAM:

1) Posvet od 11.30 do 13.15 ure

 • 11:30 Sprejem udeležencev
 • 13:30 Izjave za medije
 • 12:00 Začetek posveta

Kako si lahko v Sloveniji zagotovimo hrano, dobrine in delovna mesta? 

Voditeljica Edita Žugelj

Odgovore na vprašanja o potencialnih možnostih bodo prispevali:          

 • Tadej Slapnik – državni sekretar v kabinetu vlade RS – za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo
 • Branko Ravnik, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
 • Matjaž Grkman, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Jože Kužnik, župan Občine Polzela
 • Stojan Praprotnik Razvojna Agencija Savinja
 • Martina Zupančič, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec
 • Marko Klemenčič , Zadruga Ekoci Coop
 • Sanja Lončar, Skupaj za zdravje človeka in narave
 • Tomaž Sušnik, Konopljarna Hanah biz
 • Jože Vetrovec, Misteriji
 • David Geršak, Zadruga Konopko
 • Irena Rotar, Eko civilna iniciativa Slovenije

  Vabljeni gostje:

 • Gospodarska zbornica SlovenijeŽupani občin Spodnje Savinjske doline, Celja in Slovenije, Ivana Leskovar, Vrtci Občine Slovenska Bistrica, Regionalna agencija Savinjske regije;Stičišče NVO Savinjske regije; gospodarstveniki, javnomnenjske osebnosti;napredni mediji
 • vsi zainteresirani udeleženci, ki želite udejanjiti potencial industrijske konoplje, lanu in drugih naravnih materialov kot rastlin z velikim potencialom,
 • vsi, ki si prizadevate za ohranitev slovenskih avtohtonih, tradicionalnih vrst semen in starih sadnih vrst , zdravilnih zelišč, za samooskrbo, razvoj kmetijstva, gospodarstva in povezanih dejavnosti ter več delovnih mest v Sloveniji – na trajnosten način, z aktivnim pristopom, v zadrugah ali socialnih podjetjih,
 • vsi, ki imate znanje ali interes na področju oživitve tekstilne industrije v Sloveniji, tkanja, predenja ali pridelave industrijskih rastlin in naravnih materialov ter
 • vsi, ki se želite povezati v Zadrugo Ekoci Coop ali pridobiti nova znanja in spoznati deležnike v slovenskem gospodarstvu, ki si prizadevajo za več delovnih mest v Sloveniji.    

2) IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA  (od 9.00 do 17.00 ure pred Modro dvorano)         

* Izmenjevalnica semen vrtnin in cepičev starih sadnih vrst: Vrtci Slovenska Bistrica, Ajda Štajerska,
* Ekoci Gorenjska in ostali zainteresirani izmenjevalci,
* Izmenjavalnica cepičev starih sadnih vrst in nasveti: Slavko Turšič, Sadjarsko društvo Borovnica
* Izmenjevalnica na področju pridelave in uporabe industrijske konoplje:
* Maja Klemen Cokan, kmetijska svetovalka KGZS
* Predstavitev in info točka Zadruge Ekoci Coop, zb.o, soc. p.
* Tomaž Sušnik, Hanah biz – predstavitev konopljarne, izdelkov iz industrijske konoplje, storitev, predelava konopljine slame, …
* mag.. Ivan Božičko 3 Dles – Zelena delovna mesta v krožnem gospodarstvu, izdelki, svetovanje
* IHPS Žalec – Industrijske rastline, zdravilne rastline, industrijska konoplja, oljnice, zelišča ,
* Zadruga Konopko – predstavitev prakse delovanja zadruge in konopljarstva
* Nasveti in predstavitev združenja deležnikov za industrijsko konopljo, povezanih preko KGZS
* Založba Ara – predstavitev literature in gradiv o industrijski konoplji ter samooskrbi
* Tovarna nogavic Polzela – predstavitev konopljinih nogavic
* Skupaj za zdravje človeka in narave – predstavitev literature o samooskrbi

Dobrodošli! Veselimo se vas!

ekoci logo

Zadruga Ekoci Coop z.b.o soc.p

ekocicoop

 

 

 

Posted in nevladne org., okolje, podjetništvo, razvoj, Uncategorized.