Vabilo

na 10. skupščino Združenja Socialna ekonomija Slovenije

 Spoštovani,

na podlagi sklepa št. 8/8 k 6. točki dnevnega reda zapisnika 8. skupščine ter drugega stavka 4. točke 12. člena statuta sklicujem 10. skupščino Združenja Socialna ekonomija Slovenije, ki bo potekala dne, 14.3.2018, ob 15.30 uri v Študentskem kampusu, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, v zeleni čitalnici v prvem nadstropju rdeče stavbe (na voljo so parkirna mesta).

http://socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/glava-vabila.png

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. ugotovitev prisotnosti/sklepčnosti
  2. imenovanje dveh overiteljev zapisnika in zapisnikarja
  3. potrditev dnevnega reda
  4. potrditev predloga zapisnika 9. redne skupščine
  5. kratka predstavitev člana gostitelja Študentski kampus
  6. pregled in potrditev letnega poročila
  7. aktualne informacije iz socialne ekonomije: Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomija 2018, kampanja #Kupujem odgovorno
  8. razno

Morebitne popravke ali dodatne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočite na elektronski naslov zdruzenje@socialnaekonomija.si do 10.3.2018. Predlog primerno obrazložite ali posredujte predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča.

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na elektronski naslov zdruzenje@socialnaekonomija.si do 12.3.2018.

Pravico do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo člani/ce Združenja Socialna ekonomija Slovenije, ki jim članarina za 12 mesecev do termina skupščine še ni potekla.

V primeru vaše odsotnosti, prosim, pooblastite drugo osebo (obrazec je v prilogi), pooblastilo posredujte v pisni ali elektronski obliki do dneva skupščine. Pravne osebe zastopa zakoniti zastopnik, ali od njega pooblaščena oseba. Vir (tukaj)

Prisrčen pozdrav,

Mojca Žganec Metelko – generalna sekretarka

 

Posted in Uncategorized.

Dodaj odgovor