Učne delavnice za najtežje zaposljive

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so potrdili začetek izvajanja programa “Učne delavnice”. Ta je namenjen informiranju, motiviranju in podpori pri vključevanju brezposelnih oseb v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva. V program naj bi se vključilo tisoč oseb iz najbolj ranljive in najtežje zaposljive skupine brezposelnih. Sem spadajo dolgotrajno brezposelni, starejši od 55 let, osebe z nižjo izobrazbo in invalidi.

Kaj bodo prinesle Učne delavnice?

Učne delavnice bodo spodbujale subvencionirano zaposlovanje v zaposlitvenih centrih, socialnih ali invalidskih podjetjih oziroma pri vseh ostalih upravičenih delodajalcih. Pospešile bodo tudi zaposlovanje v že obstoječih socialnih podjetjih z namenom socialne, poklicne in delovne rehabilitacije ter integracije brezposelnih oseb. Že poznate spremembe delovnopravne zakonodaje, ki posega tudi na področje brezposelnosti?

Učne delavnice bodo tako prispevale k aktivnemu vključevanju brezposelnih iz ranljivih skupin, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo pri pridobivanju ključnih socialnih, poklicnih in delovnih kompetenc.

Za obdobje 2017-2022 znaša skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa “Učne delavnice”, dobrih 16 milijonov evrov. Od tega bo skoraj 13 milijonov evrov evropskih sredstev. Zavod RS za zaposlovanje bo javno povabilo za Učne delavnice objavil v novembru 2017.

Vir: (tukaj)

Posted in Uncategorized.

Dodaj odgovor