Izobraževanje !


Zadružna akademija 2016

Zadružna zveza Slovenije pripravlja za svoje članice v zimskih mesecih program izobraževanj za člane organov upravljanja in zaposlene v zadrugah. Vabimo vas na izobraževanja iz splošnih zadružnih tem, ki zajemamo tri sklope:

1. Zadružništvo – temeljno usposabljanje
Namenjen je udeležencem v tistih zadrugah članicah, ki se doslej v ta program še niso vključile oziroma je treba ta program ponoviti zaradi spremenjene sestave upravnega in nadzornega odbora oziroma vodilnih delavcev v zadrugi. Izvajalci: Pravna služba ZZS in zunanji sodelavci.

2. Zadružništvo – nadaljevalno usposabljanje
Nadaljevalno usposabljanje je namenjeno tistim udeležencem, ki imajo že opravljeno začetno usposabljanje in želijo poglobiti znanja o zadružništvu. Izvajalci: Pravna služba ZZS in zunanji sodelavci.

3. Zadružništvo – izbrane teme
Vsebine tega sklopa se nanašajo na nastanek in prenehanje članstva v zadrugi ter prenos članskih deležev. Izvajalci: Pravna služba ZZS.

Seminarje iz zadružnih tem lahko izvedemo na sedežu Zadružne zveze Slovenije v Ljubljani, lahko pa jih izvedemo tudi v vašem kraju. Natančne opis izobraževanj in kotizacija za posamezne izobraževanja je navedena v priloženem programu in na prijavnici. Za vsa dodatna vprašanja pa smo vam na voljo na telefonu 01/2441-352.

hvala za obisk

Vir (tukaj)

1. Program
2. Prijavnica

Posted in izobraževanje, nevladne org., okolje, podjetništvo, razvoj.