Mikro-krediti za so.p.

Mikro-krediti Slovenskega podjetniškega sklada!

Ljubljana, 31. decembra 2015 – Ministrstvo za gospodarski razvoj bo v začetku leta 2016 z alokacijo neporabljenih sredstev iz prejšnje finančne perspektive na Slovenski podjetniški sklad razpisalo sredstva za mikro-kredite za socialna podjetja in zadruge. S tem bo omogočilo razvoj tega sektorja, ki v Evropi ustvari skoraj 8 % BDP, v Sloveniji pa komaj 0,7 %.

S sprejetjem dopolnjenega Poslovnega načrta Program instrumentov finančnega inženiringa (PIFI) je Vlada RS 23. 12. 2016 omogočila porabo preostalega dela Sklada za programsko obdobje 2007-2013, katerega končni datum upravičenosti izdatkov je sicer 31. 12. 2015. Oblika financiranja se je z dopolnitvijo spremenila iz nepovratne oblike pomoči v povratne oblike pomoči ter alocirala sredstva na instrument finančnega inženiringa. Tako sredstva končni prejemniki lahko porabijo še do konca leta 2016.

Alokacijo sredstev na PIFI je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo z odločbo omogočil organ upravljanja za evropsko kohezijsko politiko, torej Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. S tem se odpira pot k dostopu do financiranja tudi za segment socialne ekonomije, in s tem ustvarja pogoje za zagotovitev enega od osnovnih elementov za razvoj in rast socialnih podjetij, zadrug in drugih subjektov socialne ekonomije v Sloveniji.

Spoznajte naše delo

PIFI je namreč finančni instrument za socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino, ki je namenjen dodelitvi neposrednih kreditov Evropskega socialnega sklada tem podjetjem po ugodni pogodbeni obrestni meri, nižjih zavarovalnih zahtevah, ročnosti kredita ter možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Razpis za mikro-kredite bo predvidoma izveden v prvih mesecih leta 2016.  Vir (tukaj)

Posted in nevladne org., okolje, podjetništvo, razvoj, sociala.