Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018.

Namen razpisa je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.

Polni naziv programa: Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.

 Rok prijave: 

– od objave v Uradnem listu do 18. 5. 2018 do 12. ure

Obdobje izvajanja projektov (upravičenosti stroškov):

– od 26. 4. 2018 do vključno 15. 9. 2018

Vrednost razpisa: 904.599,28 EUR

Namen razpisa: povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.

Predmet razpisa: sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru izbranih projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja (v lokalnem/regionalnem okolju).

 Prijavitelji na javni razpis so visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, in sicer:

– samostojni visokošolski zavodi in

– univerze.

          

Vir: (tukaj)

Posted in Uncategorized.

Dodaj odgovor