Javni razpis za kulturo

Krepitev kulturnih kompetenc v NVO

Ljubljana, 24. 2. 2016 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016–2017. Preberi več…

Na Celjski sejem

Menjava SEMEN in ZNANJA 

Na Celjski sejem – Altermed Celje, Modra dvorana, 11. marca 2016

Kako si lahko priskrbimo hrano in dobrine? Kakšni so potenciali eko industrijske konoplje, lanu, volne in drugih naravnih materialov, kako je s predelavo? Kako lahko ustvarjamo inovativne izdelke in storitve v krogotoku trajnostnega bio gospodarstva?Preberi več…

Vabilo na posvet

Vabilo

Regijski strokovni posvet:
“Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v Savinjski regiji”

Spoštovani,

vabimo vas na regijski strokovni posvet »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v Savinjski regiji«, ki bo potekal v torek, 9. februarja 2016, s pričetkom ob 12.00 uri, v Narodnem domu Celje, Trg celjskih knezov 9 v Celju.

Preberi več…

Delavski odkup podjetja

Predlog zakona o delavskih odkupih (ZDO)

V preteklosti smo bili v Sloveniji žal priča več neuspešnim poskusom delavskih odkupov. Delavski odkup je odkup lastniškega deleža podjetja s strani zaposlenih v podjetju. Delavski odkupi so eden od pomembnih načinov za povečanje solastništva zaposlenih v gospodarskih družbah. Slovenska zakonodaja, za razliko od npr. spodbujanja tujih investicij, ne predvideva nikakršnih spodbud za tovrstne odkupe. Ker v Sloveniji ni tudi nobene tradicije privatnih skladov, ki bi nudili finančno podporo delavskim odkupom, so delavski odkupi (žal) tudi izjemno redki, saj se namere delavcev o odkupu deleža v podjetju običajno razblinijo prav zaradi njihove nemoči, da bi jih financirali.

Preberi več…