Večgeneracijski center

Večgeneracijskim centrom v petih letih 8,6 milijona evrov za preventivne programe

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sredi minulega tedna podpisalo pogodbe z izvajalci, ki so bili uspešni na razpisu za vzpostavitev 15 večgeneracijskih centrov. Ti imajo za izvajanje različnih preventivnih programov socialne vključenosti v petih letih na voljo skupno 8,6 milijona evrov.

Preberi več…

Javno delo 2017

Javno povabilo za izbor programov javnih del 2017

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Preberi več…

Javni razpis za MC

Javni razpis za sofinanciranje projektov

več-generacijskih centrov Javni razpis za sofinanciranje projektov več-generacijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” in 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.3 “Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju” Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Javni razpis se bo izvajal kot instrument javni razpis za izbor operacij. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.  Preberi več…

Javni razpis za so.p.

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ

ZA ZAGON SOCIALNIH PODJETIJ IN MLADINSKIH ZADRUG

V LETIH 2016-2018

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi:

Preberi več…